Ийгл ТВ-ийн 2013 оны 8-р сарын 24-нд өгсөн ярилцлага