Ийгл ТВ-ийн 2013 оны 6-р сарын 11-нд өгсөн ярилцлага