МЭХИХолбооны бие даасан гишүүний товч анкет 

 

 

 Зураг /3х4/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асуулт

 

Хариулт

1

 

Эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр

 

2

 

Үндсэн захиргаа

 

 

3

 

Төрсөн он сар өдөр

 

4

Төгссөн сургууль

 

 

5

Мэргэжил

 

 

6

Одоогийн эрхэлж буй албан тушаал

 

7

 

 

Эрхэлж байсан, ажил   албан тушаал /хугацаа/

 

8

Эрдмийн цол

 

 

9

Мэргэшлийн зэрэг дэв

 

 

10

Гадаад хэлний мэдлэг

 

 

11

Гавъяа, шагнал

 

 

12

Хобби

 

 

13

 

Гар утасны дугаар

 

14

Мэйл хаяг

 

 

15

Холбоонд анх гишүүнээр элссэн он

 

16

Анкетийг бүрдүүлсэн он,сар,өдөр

 

 

 

Анкетийг үнэн зөв бүрдүүлсэн : ..................................

 

Татах