МОНГОЛЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН ХОЛБООНЫ

ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГУУД

                                                                                                2011 оны 11 сарын 02-ны өдөр

 

Байгууллагын нэр

Өмчийн хэлбэр

Үйл ажиллагааны чиглэл

Гишүүдийн нэс

1.      

“ДҮТ” ХХК

төрийн

Дисп-черийн зохиц-т

Үзэх

2.      

“ДЦС-2” ХК

хувьцаат

Үйлдвэрлэлт

Үзэх

3.      

“ДЦС-3” ХК

хувьцаат

Үйлдвэрлэлт

Үзэх

4.      

“ДЦС-4” ХК

хувьцаат

Үйлдвэрлэлт

Үзэх

5.      

“ДДЦС” ХК

хувьцаат

Үйлдвэрлэлт

Үзэх

6.      

“ЭДЦС” ХК

хувьцаат

Үйлдвэрлэлт

Үзэх

7.      

“ДБЭХС” ХК

хувьцаат

Үйл-т, Дамжуулалт, түгээлт

Үзэх

8.      

“БНДС” ХК

хувьцаат

Үйл-т, түгээлт

Үзэх

9.      

ДлДЦС ХК

хувьцаат

Үйл-т, түгээлт

Үзэх

10.   

“НДС” ХК

хувьцаат

Үйл-т, түгээлт

Үзэх

11.   

“ТБЦДС” ХК

хувьцаат

дамжуулалт

Үзэх

12.   

“УБЦТС” ХК

хувьцаат

Түгээлт хангалт

Үзэх

13.   

“ДСЦТС” ХК

хувьцаат

Түгээлт хангалт

Үзэх

14.   

“ЭБЦТС” ХК

хувьцаат

Түгээлт хангалт

Үзэх

15.   

“БНЗӨБЦТС” ХК

хувьцаат

Түгээлт хангалт

Үзэх

16.   

“ББЭХС” ХК

хувьцаат

Дамжуулалт, түгээлт

Үзэх

17.   

“УБДС” ХК

хувьцаат

Дамжуулалт, ханг-лт

Үзэх

18.   

“ДДС” ХК

хувьцаат

Дамжуулалт, ханг-лт

Үзэх

19.   

ШУТИС-ийн ЭХИС

төрийн

сургалт

Үзэх

20.   

“Улиастай эрчим хүч” ХК

хувьцаат

Дамжуулалт, түгээлт

Үзэх

21.   

“Есөнбулаг эрчим хүч” ХХК

хувьцаат

Үйлдвэрлэлт, түгээлт

Үзэх

22.   

“Алтай-Улиастай” ЭХС ХК

хувьцаат

Дамжуулалт, түгээлт

Үзэх

23.   

MCS” интернэйшнл ХХК

хувийн

Э/х-ний б/угс-т

Үзэх

24.   

“Энержи интернэйшнл” ХХК

хувийн

зөвлөх

Үзэх

25.   

“Хасу Мегаватт” ХХК

хувийн

т/т үйл-т, угсралт

Үзэх

26.   

“САЕС” ХХК

хувийн

Сэр э/хүч

Үзэх

27.   

“Уулын цоохор” ХХК

хувийн

зөвлөх

Үзэх

28.   

“Мон-Энержи консалт” ХХК

хувийн

З/төсөл, зөвлөх

Үзэх

29.   

“МЭЗ” ХХК

хувийн

Угс-т, зас-р

Үзэх

30.   

“Шугам” ХХК

хувийн

З/төсөл, угсралт

Үзэх

31.   

“Баясалтөгс” ХХК

хувийн

Зураг төсөл

Үзэх

32.   

“Цагаан хорол” ХХК

хувийн

Угсралт

Үзэх