Ангилал: Шилдэг 100 инженер

Эрчим хүчний “Шилдэг 100 инженер”- ийн жагсаалтад нэр дэвшигчид /анхны/

2012.09.04 д.д Нэрс   Компани Эрхэл буй ажил Тайлбар 1 Алтанхуяг.Б “ДЦС-4” ТӨХК Цахилгааны лабораторийн эрхлэгч Яамны 2011 оны шилдэг инженер 2 Амаржаргал.Ё М-Си-Эс Эрчим сүлжээкомпанийзахирал УЗГ Ганболд нэр дэвшүүлсэн 3 Амсарваа.Б ДДЦС Төслийнинженер УЗГ Туяахүү нэр дэвшүүлсэн. 4 Баасан.Л “ДЦС-4” ХК турбины засварын инженер МЭХИХолбооны 2011 оны шилдэг инженер 5 Базаргүр.Г УБЦТС Техникийн бодлогын