Ангилал: Тэмцээн

Онол практикийн бага хурал

ДЦС-3 ТӨХК-ийн 50 жил, ДЦС-4 ТӨХК-н 35 жил, MCS интернэйшнл ХХК-н 25 жил, МЭХИХ байгуулагдсаны 20 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулж буй “Эрчим хүчний салбарын хөжил, шинэ техник, технологи, эрчим хүчний хэмнэлт ” сэдэвт эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурал болно.

“ШИЛДЭГ ӨГҮҮЛЭЛ”

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ИНЖЕНЕРИНГИЙН “ШИЛДЭГ ӨГҮҮЛЭЛ” ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААНЫ БОЛЗОЛ Уралдааны зорилго: Эрчим хүчний салбарын хөгжлийн бодлого, тус салбарт шинээр нэвтрүүлж буй техник, технологийг олон нийтэд сурталчлан таниулах, тэргүүн туршлагыг үйлдвэрлэлд туршин нэвтрүүлэх, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэх, засварын чанарыг сайжруулах, эрчим хүчний салбарын тулгамдсан асуудлыг олон нийтэд үнэн бодитоор хүргэж, эрчим хүчний хэмнэлтийн үр ашгийн тухай сурталчлан

“БИ – ИНЖЕНЕР”

“БИ – ИНЖЕНЕР” “Эрчим хүчний шилдэг бүтээлч инженер” шалгаруулах  болзол  Зорилго: Эрчим хүчний шилдэг бүтээлч инженерийг шалгаруулах, инженерүүдийн идэвх санаачилгыг өрнүүлэх, салбарын үйл ажиллагааг дэмжих. Хамрах хүрээ: Эрчим хүчний бүх төрлийн мэргэжилтэй инженер техникийн ажилтнууд оролцох эрхтэй. Хугацаа: Уралдаан нь 2 дугаар сарын 01 өдрөөс 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл явагдана. Бүтээлч ажлын тайланг

“Хэрэгцээ – Хэрэглээ – Хэмнэлт”

“Хэрэгцээ – Хэрэглээ – Хэмнэлт” “Эрчим хүч хэмнэх шилдэг төсөл” шалгаруулах болзол Зорилго: Эрчим хүчний инженерүүдийн идэвх санаачилгыг өрнүүлэх, эрчим хүчний хэмнэлтийн үзэл санааг үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгч хүртэлх бүх төвшинд дэлгэрүүлэн сурталчлах зорилготой. Хамрах хүрээ: Эрчим хүчний бүх төрлийн инженер техникийн ажилтан, мэргэжилтнүүд хамрагдана. Хугацаа: 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 01-ний