ЗАРЛАЛ

“Эрчим хүчний шилдэг 100 инженер-2017”-ийг шалгаруулна. Шалгаруулах журам нь www.eeam.energy.mn вэб-сайт дээр байгаа. Уг сайтын “Дүрэм, журам” гэсэн хэсэг дээр харна.

Өмнө нь 2 удаа эрчим хүчний шилдэг 100 инженерийг шалгаруулж байсан. Шилдэг 100 инженерт нэр дэвшигчдийн материалыг энэ оны 12-p сарын 15-ны дотор secretary@eeam.energy.mn цахим хаягаар хүлээж авна. МЭХИХолбооны гишүүн байгууллага, компаниуд, тэдгээрийн салбар, нэгж болон хувь хүн өөрийгөө нэр дэвшүүлэх эрхтэй байдаг.

Монголын Эрчим Хүчний Инженерүүдийн Холбоо

Сэтгэгдэл